Dzień Judaizmu w Opolu

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Dzień Judaizmu w Opolu

 Spotkanie z rabinem Stas  Wojciechowiczem z Centrum Społeczności Postępowej, Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie odbędzie się w godz. 11.30 – 13.00.

Temat spotkania: Judaizm postępowy w wolnej Polsce

Opole, ul. Drzymały 1a

Stas Wojciechowicz (ur. 1977) – rabin reformowany, od października 2010 pierwszy rabin Centrum Społeczności Postępowej i Synagogi Ec Chaim Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie.

Urodził się w Taszkencie w Uzbeckiej SRR w rodzinie o polsko-żydowskich korzeniach. Po upadku Związku Radzieckiego wyjechał na studia do Stanów Zjednoczonych, gdzie uczestniczył w programie wspomagającym rozwój młodych demokracji w krajach postkomunistcznych. W ramach wymiany studenckiej zamieszkał u żydowskiej rodziny w Randallstown w stanie Maryland, USA. W 1994 roku wyemigrował do Izraela. W latach 1995–1998 odbył studia licencjackie na Wydziale Nauk Politycznych Uniwersytetu Hajfy. Następnie przez trzy lata służył w Siłach Obronnych Izraela w Korpusie Młodzieży i Edukacji. W 2001 rozpoczął studia rabinackie na Hebrew Union College - Jewish Institute of Religion w Jerozolimie, gdzie otrzymał smichę w 2006. W latach 2004–2006, jako student rabinacki, pracował dla kongregacji Esz-Dawid w Aszdodzie, na południu Izraela. Brał udział w programie szkolącym liberalnych rabinów do pracy w krajach byłego bloku wschodniego oraz kilkukrotnie odwiedzał podczas świąt reformowane kongregacje w byłym Związku Radzieckim. Był także przez pewien czas rabinem pomocniczym na letnich obozach ruchu Netzer (Noar Cyoni Reformi - Młodzież Syjonistyczna Reformowana) w Kijowie. Jego praca dyplomowa The History of the Development and Main Focus of the English Reform Prayer Book była poświęcona reformowanej liturgii w słynnej „West London Synagogue”.

W latach 2007–2010 był rabinem kongregacji postępowej Shaarei Shalom w Petersburgu. Od października 2010 jest pierwszym reformowanym rabinem Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie, jest aktywnym uczestnikiem dialogu polsko-żydowskiego. Od 2015 roku pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów.

Na spotkaniu w Opolu w ramach dorocznego Dnia Judaizmu (16 stycznia 2108) będzie mówił o rozwoju i perspektywach dla Judaizmu Postępowego w wolnej Polsce, po roku 1989.

 Biogram za Wikipedia

 

Załączniki

Pobierz: 1
.