Powstało Biuro Projektów Strategicznych na UO

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Powstało Biuro Projektów Strategicznych na UO

Informujemy, że z dniem 2 stycznia 2018 r. Zarządzeniem Rektora UO nr 73/2017   z dnia 22 grudnia 2017 r. została powołana nowa jednostka organizacyjna Uniwersytetu Opolskiego - Biuro Projektów Strategicznych. Jednostką zarządza dyrektor Biura Projektów Strategicznych inż. Grzegorz Sawicki.

Powołanie biura związane jest z przystąpieniem przez Uniwersytet Opolski do realizacji projektu pn. Międzynarodowe Centrum Badawczo-Rozwojowe Uniwersytetu Opolskiego na rzecz rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego -Rewitalizacja Królewskiej Akademii Nauk w Prószkowie, o wartości ponad 40 mln zł.

 Jednocześnie w oparciu o rekomendacje dyrektora Biura Projektów Strategicznych, decyzją Rektora Uniwersytetu Opolskiego w dniu 5 stycznia 2018 r. został powołany Zespół Sterujący projektu w składzie:

Prof. dr hab. Janusz Słodczyk - przewodniczący;

Dr hab.  Małgorzata Rajfur, prof.  UO - przedstawiciel  Wydziału                         Przyrodniczo-Technicznego;

Mgr Zbigniew Budziszewski - kanclerz UO;

Mgr Konstanty Gajda - kwestor UO;

Inż. Grzegorz Sawicki - dyrektor projektu.

 Zadaniem Zespołu Sterującego działającego pod przewodnictwem prorektora ds. nauki i finansów prof. dr hab. Janusza Słodczyka jest koordynowanie prac związanych z realizacją kolejnych etapów projektu, monitorowanie jego bieżącej realizacji, diagnozowanie problemów, ich wspólne rozwiązywanie oraz profesjonalne wspieranie  projektu w procesie realizacji zadań oraz podejmowanych decyzji strategicznych. 

 

 

.